باس بەتكە قايتۋ | 中文 ىلە اقپارات تورابىنا حوش كەلدىڭىزدەر!
پارتيا قۇرىلتايىنىڭ رۋحىن ۇيرەندى
2021-10-29 16:19:52     كورىلىم:رەت كەلۋ قاينارى:تيانشان تورى  جاۋاپتى رەداكتور:بەرىك وقاباي ۇلى


 10 - ايدىڭ 26 - كۇنى كۇشار قالالىق پارتكوم ۇگىت ءبولىمىنىڭ كادرى ىشقىلا قالاشىعى ارا ءمالى الەۋمەتتىك اۋماعىندا تۇرعىندارمەن بىرگە اۆتونوميالى رايوندىق 10 - رەتكى پارتيا قۇرىلتايىنىڭ رۋحىن ۇيرەندى.

□ سۋرەتتى يۋان حۋانحۋان تۇسىرگەن