وتكەن جىلى ا ق ش – دا 15 مىڭ ادام قارۋ شابۋىلىنان قازا بولعان

  • كەلۋ قاينارى: ىلە كەشى گازەتى
  • 02:49:15 05/01/2018

 

    ا ق ش « قارۋ – جاراق زورلىقتى ارحيۆ » تورابىندا قاڭتاردىڭ 1 – كۇنى جاريالانعان ەڭ جاڭا ساندى مالىمەتتە كورسەتىلۋىنشە، وتكەن جىلى ا ق ش – دا 15 مىڭ ادام قارۋ شابۋىلىنان قازا بولعان. بۇدان سىرت 22 مىڭ ادام قارۋمەن ءوزىن مەرت ەتكەن.

    ساندى مالىمەتتە كورسەتىلۋىنشە، 2017 – جىلى ا ق ش –دا 61 مىڭ رەت قارۋلى شابۋىل تۋىلىپ، 15 مىڭ 488 ادام ولگەن، 31 مىڭ ادام جارالانعان. قازا بولعانداردىڭ ىشىندە جاستار مەن ورەندەردەن 4 مىڭعا جۋىعى بار ەكەن.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى