دويبى ويىنى جونىندە از ايال

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 09:24:19 06/03/2018

  

    نۇرتازا ناۋرىزبەك ۇلى

 

    دويبى ويىنى وتە ەسكى زاماندا تاپقىرلانىپ، ادامداردىڭ تۇرمىس–تىرشىلىك قوزعالىسىنىڭ دامۋىنا ىلەسە تارالىپ حالىقتىق بولىپ كەتكەن. دويبى ويىنىنىڭ شىعۋ تاريحى تۋرالى دەرەكتەر ۋاقىتتىڭ وتۋىمەن كوزدەن كوشىپ، كوڭىلدەن وشكەن. دەسە دە بەرتىنگى دەرەكتەرگە نەگىزدەلگەندە دويبىنىڭ شىعۋ تاريحىن 5 مىڭ جىلدان ارى دەۋگە بولادى.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى