چىن چۋانگو، شوكىرات زاكىر رايونىمىزدان مەملەكەت داڭق اتاعىنا يە بولعاندارمەن، سونداي - اق ولاردىڭ تۋىس - تۋعاندارىنىڭ جانە ورىندارىنىڭ ۋاكىلدەرىمەن كەزدەستى

  • كەلۋ قاينارى: شينجياڭ گازەتى تورابى
  • 10:40:45 05/10/2019

 

    شاۋكەت يمىن، نۇرلان ءابىلماجىن، سۇن جينلۇڭ، لي پىڭشين بىرگە كەزدەستى

    10 - ايدىڭ 3 - كۇنى اۆتونوميالى رايوندىق پارتكومنىڭ شۋجيى چىن چۋانگو، اۆتونوميالى رايوندىق پارتكومنىڭ ورىنباسار شۋجيى، اۆتونوميالى رايوننىڭ ءتوراعاسى شوكىرات زاكىر قاتارلى باسشىلار ۇرىمجىدە داڭقپەن ورالعان رايونىمىزدان مەملەكەت داڭق اتاعىنا يە بولعان قاھارمان ۇلگىلەرمەن، سونداي - اق ولاردىڭ تۋىس - تۋعاندارىنىڭ جانە ورىندارىنىڭ ۋاكىلدەرىمەن كەزدەستى.  سۋرەتتى ءتىلشىمىز سۇي جىجيان تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى