شاشتارازحانالار اشىلىپ قاريدار قابىلداي باستادى

  • كەلۋ قاينارى: شينجياڭ گازەتى
  • 08:45:24 02/09/2020

 

 

    8 - ايدىڭ 31 - كۇنى قالا تۇرعىندارى ءۇرىمجى قالاسىنداعى ءبىر شاشتارازحانادا شاش الدىرۋدا.

    □ سۋرەتتى گازەتىمىزدىڭ جالپىلىق اقپارات قۇرالدارى ءتىلشىسى حان لياڭ تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى