ءتىسىڭىز اقاۋسىز با

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 03:28:48 01/05/2020

 

    كۇندەلىكتى ءتىس اۋرۋ مەن «قۇرت جەگەن ءتىستىڭ» قانداي قاتىسى بار؟ ءتىستىڭ سىرتىنداعى قارا داق، ءسىرا، نە؟ ەندەشە، قۇرت جەگەن ءتىس جونىندە ءسوز قوزعايىق.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى